بدون نقد و بررسی
دپارتمان عطاری
بدون نقد و بررسی
دپارتمان عطاری
بدون نقد و بررسی
دپارتمان اورتوپدی
توضیحات نوبی دکتر رضوی
بدون نقد و بررسی
دپارتمان طب سنتی

دکتر ابراهیم شاکری در سال 1344 در شهرستان رشت متولد شد و در سال ۱۳۶۲ با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. بعد از یک سال به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۷۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود.در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 1386 در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند و از سال 1388 در شهر رشت مشغول به فعالیت شد. بعد از فارغ التحصیلی در کلیه زمینه ها فعال بوده است.

اصفهان, خیابان خرم 85188253خمینی شهر, منظریه، بلوار شیوا 85188253
بدون نقد و بررسی
دپارتمان عطاری
بدون نقد و بررسی
دپارتمان زنان و زایمان

دکتر ابراهیم عزتی در سال ۱۳۶۰ در شهرستان رشت متولد شد و در سال ۱۳۸۲ با رتبه ۱۰۵ کشوری وارد دانشگاه علوم پزشکی گیلان گردید. بعد از یک سال به دانشگاه علوم پزشکی انگلستان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۸۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود.در سال ۱۳۹۲ در رشته تخصصی زنان و نازایی و جنین شناسی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 13۹۵ در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند .

بدون نقد و بررسی
دپارتمان قلب و عروق

دکتر فرامرز قربانی در سال ۱۳۵۴ در شهر لنگرود متولد شد و در سال ۱۳۷۲ با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران گردید. بعد از ۲ سال به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۷۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود. در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 1386 در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند و از سال 1388 در شهر رشت مشغول به فعالیت شد. بعد از فارغ التحصیلی در کلیه زمینه ها فعال بوده است.

تهران, تهران خیابان آزادی کوچه بهاران ۴۱۵۴۱۵۵۳
بدون نقد و بررسی
دپارتمان دندانپزشکی
بدون نقد و بررسی
دپارتمان عطاری
بدون نقد و بررسی
دپارتمان کلیه و مجاری ادرار

دکتر علی ابراهیمی در سال ۱۳۵۸ در شهرستان رشت متولد شد و در سال ۱۳۷۵ با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. بعد از یک سال به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۷۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود.در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی کلیه و مجاری ادراری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 1386 در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند و از سال 1388 در شهر رشت مشغول به فعالیت شد. بعد از فارغ التحصیلی در کلیه زمینه ها فعال بوده است.

بدون نقد و بررسی
دپارتمان کلیه و مجاری ادرار

دکتر ابراهیم شاکری در سال ۱۳۶۰ در شهرستان رشت متولد شد و در سال ۱۳۸۲ با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. بعد از یک سال به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۷۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود.در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی کلیه و مجاری ادرار در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 1386 در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند و از سال 1388 در شهر رشت مشغول به فعالیت شد. بعد از فارغ التحصیلی در کلیه زمینه ها فعال بوده است.

بدون نقد و بررسی
دپارتمان رادیولوژی و سونوگرافی
بدون نقد و بررسی
دپارتمان گوش و حلق و بینی
بدون نقد و بررسی
دپارتمان گوش و حلق و بینی

دکتر غفار پورمنش در سال ۱۳۵۴ در شهرستان رشت متولد شد و در سال ۱۳۷۰ با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. بعد از یک سال به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۷۹ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود.در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی گوش و حلق و بینی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 1386 در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند و از سال 1388 در شهر رشت مشغول به فعالیت شد. بعد از فارغ التحصیلی در کلیه زمینه ها فعال بوده است.

بدون نقد و بررسی
دپارتمان کلیه و مجاری ادرار

دکتر فرشاد گلیجان در سال ۱۳۴۴ در شهرستان خشکبیجار متولد شد و در سال ۱۳۶۲ با رتبه تک رقمی وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. بعد از یک سال به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقالی گرفت و در سال ۱۳۷۹ از این دانشگاه ه التحصیل گردید. در طی دوران تحصیل پزشکی همواره جزء دانشجویان ممتاز بود.در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی کلیه و مجاری ادارار در دانشگاه علوم پزشکی گیلان قبول و در سال 1386 در این رشته مدرک تخصصی خود را اخذ نمود. به مدت دو سال طرح خود را در زادگاهش گذراند و از سال 1388 در شهر رشت مشغول به فعالیت شد. بعد از فارغ التحصیلی در کلیه زمینه ها فعال بوده است.

درباره ما

ستنو حامی کسب و کار ایرانی، در این قسمت شما می توانید به متخصصین پزشکی و پیراپزشکی جهت دریافت نوبت و کسب اطلاعات شامل مکان، نوع تخصص، رزومه شغلی، محل های فعالیت متخصصین و غیره دسترسی پیدا کرده و اقدام به گرفتن وقت نمایید. همچنین از نظرات دیگران بهره مند شوید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای سامانه ستنو محفوظ است.